کدام شهرها دارای پرداخت درب منزل پست ندکس شرکت نیوشا می باشند؟

تهرانمشهداصفهانتبریزشیرازاهوازقم
کرمانشاهارومیهرشتزاهدانکرماناراکهمدان
یزداردبیلبندرعباسزنجانقزوینسنندجخرم آباد
گرگانساریبجنوردبندر بوشهربیرجندایلامشهرکرد
سمنانیاسوج